Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Chính quy

Thời khoá biểu đăng ký học hè năm 2016 (03/07/2016)
Thời khoá biểu dành cho các đối tượng sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đăng ký học hè các học phần học lại, học cải thiện, học nhanh .
Kinhs gửi sinh viên các khoá.
Phòng ĐTĐH gửi tới các bạn lịch học hè các học phần để các bạn lựa chọn đăng ký phù hợp với số tín chỉ cho phép đăng ký học hè. Chú ý, trong lịch học gửi tới các bạn học phần tin học có hai lớp, tin học 1 (dành cho đối tượng CĐ, số tín chỉ là 2), tin học 2 là lớp dành cho các bạn đại học đăng ký (3 tín chỉ). Đề nghị các bạn sau khi đăng ký đi học theo đúng lịch mình đã đăng ký và trước khi học các bạn nộp lệ phí học lại tại phòng TCKT, giữ lại hoá đơn để vào lớp.
Phòng ĐTĐH
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 5

Lượt truy cập: 164357