Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Chính quy

THÔNG BÁO Về việc đăng ký TÍN CHỈ CÁC học phần học kỳ II năm học 2015-2016 (30/12/2015)
Áp dụng cho sinh viên CĐCQ KHÓA 17, CĐHSCQ KHOÁ 5 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2015-2016

(Áp dụng cho sinh viên CĐCQ KHÓA 17, CĐHSCQ KHOÁ 5 đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học và Thời khóa biểu năm học 2015-2016.  Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp học phần dự kiến mở và hướng dẫn thực hiện đăng ký như sau:

I. Thời gian đăng ký:    Từ 00h ngày 1/1/2016 đến 24h ngày 08/01/2016

II. Lưu ý:

- Để đăng ký học phần sinh viên cần:

+ Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu trên website của Trường để tìm hiểu học phần trong học kỳ tiếp theo.

+ Lựa chọn số học phần để đảm bảo số tín chỉ đăng ký không vượt quá số tín chỉ tối đa và số tín chỉ tối thiểu cho phép học theo quy định

+ Trước khi đăng ký trên phần mềm, sinh viên phải đăng ký vào phiếu đăng ký và xin xác nhận của Cố vấn học tập, sau đó nộp về phòng Đào tạo ĐH. Sinh viên lưu giữ lại bản photo phiếu đăng ký học phần trong suốt khóa học để đối chiếu khi cần thiết.

+ Trong trường hợp xin đăng ký bổ sung học phần, sinh viên vẫn dùng phiếu này và trình cho cố vấn học tập phiếu đã đăng ký trong 2 tuần đầu của  học kỳ

- Cố vấn học tập kiểm tra logic các học phần sinh viên muốn đăng ký (dựa vào tiến trình đào tạo trong danh mục chương trình đào tạo) và tổng số tín chỉ được phép của sinh viên, ký xác nhận và trả lại ngay để sinh viên đăng ký.

- Sinh viên không đăng ký học sẽ phải đăng ký học vào học kỳ tiếp theo

Mọi chi tiết xin liên hệ Cố vấn học tập hoặc chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học;

Cô Hòa – ĐT: 0989663435 hoặc Cô Hiếu - ĐT:0918609659

 

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 4

Lượt truy cập: 40605