Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Thông báo dành cho các bạn sinh viên ĐHCQ khoá 10
Phòng ĐTĐH thông báo tới các bạn sinh viên khoá 10 đã hoàn thành chương trình đào tạo, theo qui chế không được đăng ký học cải thiện điểm các môn học.
Thông báo rút tín chỉ khối ĐH CQ K13, HS2, CC1( lần 2)
Thông báo rút tín chỉ khối ĐH CQ K13, HS2, CC1
Thông báo thời gian rút tín chỉ kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo thời gian rút tín chỉ kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo lịch đăng ký học tín chỉ K10, K11 học kỳ 2 năm học 2017-2018
Phòng ĐTĐH Thông báo lịch đăng ký học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ 0h00 phút ngày 23/12/2017 đến hết 24h00 ngày 25/12/2017. Đề nghị các lớp sinh viên đăng ký lịch học theo đúng thời hạn. Sau khi đăng ký xong trên mạng, các lớp nôp bản đăng ký trên giấy trong vòng 1 tuần về phòng ĐTĐH cho Ths Phạm Thị Hiếu.
Thông báo Gia hạn thời gian đăng ký học tín chỉ dành cho ĐHCQ khóa 10
Gia hạn thời gian đăng ký học tín chỉ dành cho ĐHCQ khóa 10
Thông báo lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2016-2017 khóa DDHCQ10 và ĐHCQ12
Phòng ĐTĐH xin thông báo lịch đăng ký học HK 2 năm học 2016-2017
Thông báo lịch đăng ký học Học kỳ 2 năm 2016-2017 ĐHCQK11
Phòng ĐTĐH xin thông báo thời hạn mở cổng đăng ký học kỳ 2 năm 2016-2017 dành cho sv DDHCQK11 bắt đầu từ 0h ngày 2/1/2017 đến 24h ngày 06/1/2017
Qui định xét miễn và công nhận điểm Học Phần
QUYẾT ĐỊNH Về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc Đại học
Thông báo lịch thi lại
Lịch thi lại các khối ĐH/CĐ chính qui đào tạo theo niên chế
Thời khóa biểu học lại các khối ĐHCĐ chính qui đào tạo theo niên chế
Thời khóa biểu học lại các khối ĐH-CĐ chính qui theo niên chế năm 2016
Thông báo lịch đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017
Lịch học HK1 năm 2016-2017
Thời khoá biểu đăng ký học hè năm 2016
Thời khoá biểu dành cho các đối tượng sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đăng ký học hè các học phần học lại, học cải thiện, học nhanh .
THÔNG BÁO CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ, RUT BỚT HP, HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN
CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ
THÔNG BÁO Về việc đăng ký TÍN CHỈ học phần học kỳ II năm học 2015-2016
Áp dụng cho sinh viên ĐHCQ KHÓA 10, ĐHCQ KHOÁ 11 đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Thời khóa biểu Học lại, học cải thiện các học phần thuộc Kỳ 2 năm học 2014-2015 Dành cho sinh viên Đại học CQ khóa 10
Thời khóa biểu Học lại, học cải thiện

Trang:  [1] [2]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 9

Lượt truy cập: 40567