Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH Về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc Đại học
QUYẾT ĐỊNH Về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc Đại học
Thông báo lịch thi lại CD/DH chính qui theo niên chế
Lịch thi lại khối ĐH/CĐ chính qui theo niên chế
Thời khóa biểu học lại các khối ĐHCĐ chính qui đào tạo theo niên chế
TKB học lại năm 2016 các lớp chính qui theo niên chế
Thông báo lịch đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017
Lịch học HK1 năm 2016-2017
Thời khoá biểu đăng ký học hè năm 2016
Thời khoá biểu học hè 2016
THÔNG BÁO CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ, RUT BỚT HP, HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN
CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ
THÔNG BÁO Về việc đăng ký TÍN CHỈ CÁC học phần học kỳ II năm học 2015-2016
Áp dụng cho sinh viên CĐCQ KHÓA 17, CĐHSCQ KHOÁ 5 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Trang:  [1]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 5

Lượt truy cập: 40604